Łukasz Podgórni i Piotr Puldzian Płucienniczak
Galeria księdzy
Premiera: 19.10.2023


Sekret małej gastronomii
Wzornik alternatywnych symboli śmierci

Wyróżnienie w konkursie na Najpiękniejszą Polską Książkę 2022 roku: Wzornik alternatywnych symboli śmierci Kuby Marii Mazurkiewicza. Nominacja w konkursie Projekt Roku Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej (STGU).Dar Dobryszyc to przyjacielskie i niedochodowe wydawnictwo
artystyczno-krajoznawcze.