Sekret małej gastronomii

Premiera 01.06.2023


Wzornik alternatywnych symboli śmierci

Wyróżnienie w konkursie na Najpiękniejszą Polską Książkę 2022 roku: Wzornik alternatywnych symboli śmierci Kuby Marii Mazurkiewicza.Dar Dobryszyc to antydochodowe wydawnictwo
artystyczno-krajoznawcze.